خرید از فروشگاه “تک کالا (ببینو)”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 TK-1150 خطکش سه کاره گلدن براو 35,000 عدد 35,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.